• Log in with Facebook Log in with Twitter Log In with Google      Sign In    
  • Create Account
  LongeCity
              Advocacy & Research for Unlimited Lifespans


Adverts help to support the work of this non-profit organisation. To go ad-free join as a Member.


Photo
- - - - -

Bota åldrande

longevity sweden

  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 ilia

  • Guest, Moderator
  • 614 posts
  • 255
  • Location:Israel

Posted 11 August 2014 - 11:33 AM


Transhumanister vill med hjälp av teknik och vetenskap åtgärda det vi anser är mänskliga tillkortakommanden. Ett av de mest uppenbara bristerna är vårt biologska åldrande och vår slutgiltiga död. Idag har forskningen mognat till den grad att vi inte ser några fundamentala hinder att på medicinsk väg avstanna åldrandeprocessen. Vi underskattar inte svårigheterna; en konsensus kring varför vi åldras måste etableras bland forskare, enorma resurser krävs till forskning och teknikutveckling och det kommer sannolikt ta många årtioenden. Men det är möjligt.

På grund av detta anser vi att åldrandet bör klassificeras som en sjukdom.

Det här är ett kontroversiellt ställningstagande. Idag är vi som anser att åldrandet bös ses sjukdom en liten minoritet i samhället. Detta är mycket olyckligt. För att mer resurser ska satsas på att lösa åldrandets gåta krävs allmänhetens stöd. Forskningsanslag tilldelas generellt inte projekt som inte har potential att lösa ett upplevt problem.

Vi tror att det finns en stor grupp människor som inte har tänkt igenom för- och nackdelarna med att bota ålderandet. Dessa människor är kloka och rationella, och skulle kanske dela vår syn om de fick chansen. Därför har vi samlat de vanligaste invändingarna mot att bota åldrandet, och beskrivit varför vi tror de inte håller.

Vanliga invändingar mot att bota åldrandet – och varför de inte håller

Är det inte onaturligt att stoppa åldrandet?
Absolut, och det är inget fel med det. Det är ofta rätt att manipulera naturliga skeenden. Förmågan att förändra naturen till vår fördel har givit mänskligheten enorma fördelar; och vi har gjort det sedan tämjandet av elden. Det finns ingen moralisk anledning att inte manipulera och förbättra naturen när det ligger i vårt intresse. Tänk på vaccin som räddat miljontals liv, användingen av konstgödsel för att öka jordbrukets avkastning, uppskjutningen av GPS-satelliter som gör positionering på jordytan möjlig och användandet av kontaktlinser. Att ändra naturen till det bättre är ett rättfärdigt och ärorikt mänskligt åtagande.

Självklart finns det många fall då det föreligger praktiska, riktiga skäl att inte manipulera naturen. Poängen är att vi inte kan avgöra rätt och fel genom att fråga om något är naturligt eller inte. Vissa naturliga saker är dåliga, så som svält, barncancer och tsunami-vågor. Och vissa konstgjorda saker är dåliga, så som bilolyckor, luftföroreningar och kärnvapenkrig.

Jag vill inte!
Okey, det är ingen som kommer tvinga dig. Precis som sjukvården idag är frivillig kommer livsförlängande behandlingar i framtiden också vara det.

Kommer jorden inte bli överbefolkad?
En ökande folkmängd är något vi måste ta itu med förr eller senare även om en hälsosam ökning av livslängden inte skulle ske. Att lämna människor åt sitt öde och låta dem dö är inte en acceptabelt lösning.

En stor befolkning ska inte ses enbart som ett problem. Ett annat sätt att se på det är att många människor nu lever meningsfulla liv vilka aldrig hade levts om befolkningen varit mindre. Man kan fråga sig exakt vilka människors liv de som beklagar sig över överbefolkning hade önskat inte skulle ha levts. Skulle det verkligen ha varit bättre om flera miljarder av jordens människor aldrig hade funnits, och det inte levt några andra människor i deras ställe? Självklart ska det inte förnekas att en allt för snabb befolkningsökning kan leda till trängsel, fattigdom och utarmning av naturresurser. I den meningen kan det uppstå allvarliga problem som behöver tas itu med.

Hur många människor jorden kan försörja på en behaglig levnadsstandard beror på den teknologiska nivån (samt hur resurserna fördelas). Ny teknik, allt från enkla förbättringar av bevattning och skötsel, till modernare gruvdrift och effektivare sätt att framställa el, till genetiskt designade grödor, kan fortsätta att höja avkastningen för mat och andra resurser, samtidigt som miljöpåverkan och lidandet för djur minskas.

Miljövänner har rätt när de insisterar att status quo är ohållbart. Det är fysiskt omöjligt att fortsätta som nu för evigt, eller ens särskilt länge till. Om vi fortsätter att göra slut på jordens tillgångar i nuvarande takt, och inte hittar några nya eller lära oss utnyttja andra alternativ, kommer vi få allvarlig brist på resurser någon gång runt mitten av detta århundrade. Den extrema miljörörelsen har en lösning på detta: de föreslår att vi vrider tillbaks klockan till en idyllisk tid före industrialiseringen och lever i hållbar harmoni med naturen. Problemet med det är att den förindustriella tiden var allt annat än idyllisk. Den innebar ett liv i fattigdom, misär, sjukdom, hårt kroppsarbete från morgon till kväll, vidskepliga nojor och kulturell trångsynthet. Inte heller var det sunt för miljön – vilket vi kan se på skogsskövlingen i England och regionerna runt medelhavet, ökenspridningen i stora delar av mellanöstern, utarmningen av jorden hos anansazierna i Glen Canyon, ödeläggelsen av jordbruksmark i antika mesopotamien genom försaltning från konstbevattningen, mayakulturens skogsskövling med efterföljande erodering av jorden, omfattande rovjakt på storvilt över nästan hela världen, och utrotningen av dronten och andra stora fjäderlösa fåglar i södra stilla havet. Vidare är det svårt att se hur mer än några få hundra miljoner människor skulle kunna bibehålla en acceptabel levnadsstandard med förindustriella produktionsmetoder, så omkring nittio procent av jordens befolkning skulle på något sätt behöva försvinna för att möjliggöra denna nostalgiska återgång.

Transhumanisterna föreslår ett mycket mer realistiskt alternativ: att inte retirera till något påhittat förflutet, utan istället driva på utvecklingen framåt med så mycket eftertanke och klokhet vi förmår. De miljöproblem som uppstår i samband med teknologi är problem med oförfinad, ineffektiv teknik, för låg politisk prioritering av miljöhänsyn, samt brist på ekologisk kompetens. Mindre tekniskt avancerade industrier i förra östblocket förorenade mycket mer än vad moderna västerländska motsvarigheter gör. Högteknologiska industrier är vanligtvis relativt harmlösa. När vi väl utvecklat molekylär nanoteknik kommer vi inte bara att kunna tillverka allt vi behöver på ett effektivt sätt, utan även rensa upp mycket av oredan som skapats av dagens osofistikerade tillverkningsmetoder. Detta skulle upprätta en standard för ren miljö som dagens traditionella miljöaktivister inte ens kan drömma om.

Nanoteknik kommer även göra det billigare att kolonisera rymden. Från ett kosmiskt perspektiv utgör jorden bara en obetydlig liten prick. Det har ibland föreslagits att vi bör lämna universum orört i dess obefläckade härlighet. Denna åsikt är svår att ta på allvar. Varje timme omvandlas genom helt naturliga processer enorma mängder tillgångar – miljontals gånger mer än människan förbrukat totalt under hela sin existens – till radioaktiva ämnen eller strålning som läcker ut i den intergalaktiska rymden. Är det verkligen omöjligt att tänka sig en mer kreativ användning av all denna materia och energi?

Men inte ens en fullt utvecklad kolonisering av universum kan garantera att befolkningsökningen inte blir ett problem – inte ens om vi antar att vi kan forsla ut obegränsat med människor från jorden till rymden. Om ljushastigheten utgör en övre gräns för expansionen kan mängden tillgångar under mänsklig kontroll som mest öka polynomiskt (~ t3). Befolkningen kan å andra sidan lätt öka exponentiellt (~ et). Om så skulle ske, och eftersom en exponentiell trend alltid i förlängningen går om en polynomisk trend, kommer medelinkomsten i slutänden att sjunka till existensminimum, och därigenom strypa den möjliga hastigheten för fortsatt befolkningsökning. Hur snart detta sker beror först och främst på reproduktionstakten. En ändring av medellivslängden skulle inte ha någon större effekt. Till och med en mångfaldigt mer avancerad teknologi skulle endast kunna skjuta upp detta oundvikliga faktum något. Det enda långsiktiga sättet att garantera en fortsatt ökande medelinkomst är någon form av befolkningskontroll, antingen frivillig eller påtvingad, som begränsar hur många nya människor det får tillkomma varje år. Det betyder inte att folkmängden inte kan öka, utan bara att ökningen måste vara polynomisk istället för exponentiell.

Skapad av Linus Petersson 2014-04-27. Mycket inspiration är hämtat från Transhumanist FAQ.

http://manniskaplus..../bota-aldrande/Also tagged with one or more of these keywords: longevity, sweden

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users