• Log in with Facebook Log in with Twitter Log In with Google      Sign In    
 • Create Account
  LongeCity
              Advocacy & Research for Unlimited Lifespans


Adverts help to support the work of this non-profit organisation. To go ad-free join as a Member.


Photo
- - - - -

New Site of the Swedish Life Extension Society

longevity activism sweden

 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 ilia

 • Guest, Moderator
 • 612 posts
 • 255
 • Location:Israel

Posted 03 October 2014 - 08:52 AM


The site of the Swedish Life Extension Society is launched on October 1 - the Longevity Day ! Make your voice heard! 

 

http://www.slfs.se/upprop/

 

 

Gör din röst hörd du också!
Dags för ett nytt fokus på åldrande

 

 

Vår målsättning är en maximering av frisk livslängd för alla människor på jorden

Metoderna för att arbeta för detta mål är vetenskaplig forskning, folkhälsoarbete, opinionsbildning och social aktivism.

Det största hindret för att maximera frisk livslängd för alla människor är åldrande

 • Åldrande är orsak till de flesta kroniska sjukdomar som människor lider av
 • Åldrande är den största orsaken till funktionsnedsättningar
 • Åldrande är den största orsaken till att människor dör
 • Åldrande och död drabbar alla människor utan undantag och är de i särklass största orsakerna till lidande i världen

Vi anser att åldrande bör ses som ett sjukdomstillstånd
Samhällsinstitutioner på alla nivåer, från lokala till globala, måste mobiliseras och engageras i att motverka, bromsa och behandla åldrande, precis som idag sker för andra sjukdomar som exempelvis malaria, hjärt- och kärlsjukdomar och olika former av cancer. Resursfördelning måste ske i proportion till det lidande och den dödlighet som respektive sjukdom orsakar i ett globalt perspektiv. 

Vi måste förändra synen på åldrande som naturligt och oundvikligt
Synen på åldrande i vårt samhälle präglas av djupt sittande kulturella och traditionella värderingar. Åldrande och död omtalas ofta i ett missledande, överslätande och utopiskt ljus. Det finns en ogrundad tro att åldrande är en naturlig, opåverkbar och obeveklig process. Detta leder till en grundlös känsla av maktlöshet som försvårar våra möjligheter att maximera frisk livslängd för alla människor. Det finns därför ett behov av att genom opinionsbildning och information tydliggöra problemets allvar.

Vi vill

 1. Etablera åldrande som en av mänskligheten största utmaningar
 2. Förändra synsättet att åldrande är en naturlig och opåverkbar process
 3. Att erfoderliga resurser tillförs forskning för att bättre förstå åldrandets processer och att ta fram metoder för att bromsa och behandla dessa
 4. Att nationella såväl som globala handlingsplaner upprättas för att angripa dessa problem på alla samhällsnivåer

 

Upprop http://www.slfs.se/upprop/

 

 


 • Agree x 1

#2 ake

 • Guest
 • 5 posts
 • 5
 • Location:Sweden
 • NO

Posted 02 April 2018 - 07:53 PM

What happened to the society? The link no longer appears to be active. Also tagged with one or more of these keywords: longevity, activism, sweden

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users